Ngôn ngữ
VIE
ENG VIE

DỰ ÁN

Trường Đại học Y dược tỉnh Thái Nguyên

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên là một trong bảy trường y khoa đầu ngành tại miền Bắc Việt Nam. Có sứ mạng đào tạo bác sĩ, dược sĩ có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam. Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, trực thuộc hệ thống Đại học Thái Nguyên.

Loại sản phẩm:

Vị trí:
284 Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên