Ngôn ngữ
VIE
ENG VIE

DỰ ÁN

Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Bệnh viện Đà Nẵng được thành lập từ trước năm 1945, với tên ban đầu là Hôspital de Danang. Cơ sở đặt tại đường Hùng Vương ( nay là Trường Cao Đẳng Y tế TW2) thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và một phần của Khu Dược). Bệnh viện lần lượt được mang tên Hôspital Indigène de Danang, Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm Y tế toàn khoa Đà Nẵng.

Loại sản phẩm:

Vị trí:
124 Hải Phòng, Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng