Ngôn ngữ
VIE
ENG VIE

DỰ ÁN

Bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa

Trải qua nhiều giai đoạn cùng sự phát triển của Tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã đạt được rất nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát huy truyền thống đó, Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng tốt cho nhu cầu khám và chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh cũng như bạn bè quốc tế tới du lịch hay sống và làm việc tại Khánh Hòa.

Loại sản phẩm:

Vị trí:
19 Yersin, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa