0917.00.14.14

  • -

Khu căn hộ cao cấp Giai Việt

Công trình: Khu căn hộ cao cấp Giai Việt

cong trinh 2

28 tầng - 12 thang, di chuyển với vận tốc 150m/p.