0917.00.14.14

  • -

Khu căn hộ cao cấp Mỹ Đức

Công trình: Khu căn hộ cao cấp Mỹ Đức

cong trinh 3

22 tầng - 12 thang, di chuyển với vận tốc 105m/p.