0917.00.14.14

  • -

Chưng cư VINACONEX

Công trình: Chung cư VINACONEX

Vinaconex

8 tầng - 2 thang, di chuyển với vận tốc 60m/p.


  • -

Cao ốc New Saigon

Công trình: cao ốc New Saigon

cao oc New Saigon

26 tầng - 16 thang, di chuyển với vận tốc 150m/p.


  • -

Khu căn hộ cao cấp Mỹ Đức

Công trình: Khu căn hộ cao cấp Mỹ Đức

cong trinh 3

22 tầng - 12 thang, di chuyển với vận tốc 105m/p.


  • -

Khu căn hộ cao cấp Giai Việt

Công trình: Khu căn hộ cao cấp Giai Việt

cong trinh 2

28 tầng - 12 thang, di chuyển với vận tốc 150m/p.